Качеството преди всичко...

Това е мотото, което ни вдъхновява вече 20 години. Всекидневно го доказваме на много фирми и частни лица. Професионализмът,  дългогодишният опит  и безсрочната  гаранция  на извършената от нас услуга ни правят водеща и  предпочитана  фирма  в  този бранш.

Img

Настояще

ТОНЕРЦЕНТЪР ПОЛИМАКС 55 ООД е водеща компания за презареждане на тонер касети. Екипът ни от 15 човека ежедневно полага грижи до нашите клиенти да достигат услуги от най-високо качество. Фирмата разполага с модерна и уютна офисна част за обслужване на клиенти, зона за пакетиране и тестване, голяма сервизна база снабдена с най-модерна техника за извършване на презареждане на тонер касети и ремонт на принтери и собствена куриерска мрежа за доставки.

История

Всичко започва през 1996г. . Първият офис се е намирал на ул. Дунав, в който са работeли трима служители. По това време с началото на частния бизнес в България са заредени и първите тонер касети срещу заплащане, като услуга предлагана от частна фирма. Оперират всичко на всичко 4 частни фирми, една от които е Полимакс. Бизнесът с пълнене на тонер касети тръгва отначало с бавни темпове поради  две основни  причини,  а именно  недоверието  на хората за  подобен  род  услуга  и слабата й  популярност  в  България. Това насочва фирмата в две основни насоки: популяризирянето на услугата  и  качественото й  изпълнение,  т.е. спечелването  доверието  на   клиентите. В повишаване  на  качеството  се  работи  в много бързи  темпове.  Още от  самото начало е направено мащабно проучване на световния пазар. Целта е ясна -  намиране на  най-добрия тонер на достъпни цени.
 

Развитие

С нарастването на поръчките за презареждане на тонер касети фирмата се разраства. Офисът на фирмата е преместен на бул. Евлоги Георгиев 70. Полимакс 55 започва да изпраща свои представители на ежегодните изложения Remax на които водещите фирми в производството на тонери, ОРС-барабани, мастила и  т.н.  представят своята продукция. Вследствие на създадените контакти започва внос за собствени нужди на всичко необходимо за презареждането на тонер касетите. За главен доставчик е избрана AQC Group, производител на висококачествен тонер. С нарастване на поръчките на бутилирани тонери и всякакви резервни части за тонер касети, доставните цени намаляват до толкова, че Полимакс 55 решава да започне предлагането на бутилирани тонери и части на едро за други фирми от бранша.

През 1999 г. Полимакс 55 ООД започва предлагането на много нови услуги - пълнене на мастилни  глави  за  мастилено-струйни принтери, смяна на ленти на матрични принтери, отваря врати и сервизна база за копирни  машини,  лазерни, мастиленоструйни и матрични принтери и факс апарати с опция за осъществяване на ремонт и в офисите  или домовете  на клиентите. Влиза  и  в  сила  и първата в България услуга  "взимаме ,  пълниме  и връщаме" т.е. взимане касетата от дом или офис на клиента, пълнене в сервизната база и връщане в  рамките на 24 часа. С добавянето на тези услуги ПОЛИМАКС 55 ООД  затваря един пълен цикъл  от професионална подръжка на офис техника.

В първите години на новия век поръчките нарастват до обеми налагащи цялостно преструктуриране на компанията. През 2004г. отваря врати ТОНЕРЦЕНТЪР ПОЛИМАКС 55 с модерна и уютна офисна част за обслужване на клиенти, зона за пакетиране и тестване и голяма сервизна база снабдена с най-модерна техника за извършване на презареждане на тонер касети и ремонт на принтери.

През 2008г., при посещение в София, AQC Group предлага на фирмата да стане екслузивен дистрибутор на тяхната продукция за България. През същата година работните и складови площи са разширени до троен размер, като вече общата обитаема площ достига до 500кв.м.

И през 2017г. продължаваме развитието си крачка по крачка, благодарение на Вас!

 

Политика по качество

ДЕКЛАРАЦИЯ на Висшето ръководство за политиката по качество Политиката по качество на висшето ръководството на Полимакс 55 ООД е насочена към удовлетворяване потребностите на клиентите, чрез предоставяне на качествени продукти и услуги, създадени със съдействието на доказали се доставчици и партньори. Висшето ръководство поема ангажимент за непрекъснато усъвършенстване и подобряване ефикасността на процесите и системата за управление на качеството. За повишаване доверието на заинтересованите страни, висшето ръководство на фирма Полимакс 55 ООД:  Приема принципите и модела за управление на качеството, заложени в стандарт EN ISO 9001:2015.  Възприема внедряването и поддържането на система за управление на качеството във фирмата като непрекъснат процес на усъвършенстване и подобряване ефикасността на сервизната, търговската и транспортната дейност и системата като цяло.  Планира и влага инвестиции в разработване на нови технологии  Изгражда дълготрайни и изгодни отношения с клиентите и външни доставчици на продукти и услуги, като определящ фактор за формиране на маркетинговата стратегия и политика на пазара.  Непрекъснато се стреми към по-пълно разбиране на потребностите и изискванията на клиентите, заинтересованите страни и търсене на възможности за тяхното удовлетворяване, чрез мислене основано на риска.  Поддържа мотивация у служителите на фирмата като гаранция за задържане на постигнатите позиции в бранша.  Осигурява изпълнение на нормативните изисквания и задължения за спазване, с които дружеството се е съгласило.  Отделя особено внимание на събраната информация за периодична оценка на риска, за протичане на процесите и постигане на съответствие с изискванията на клиентите и към продуктите и услугите.  Планира и се стреми към пълно ресурсно осигуряване и реализация на постоянно подобрение на системата за управление на качеството. Политиката по качество е разпространена сред служителите и те се стремят да работят активно за осъществяването й в ежедневната дейност. Тя е оповестена до заинтересованите страни по подходящ начин. Като Управител на Полимакс 55 ООД декларирам личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената политика по качество. 03.11.2017 г. Управител: (В. Иванов)

1